JEŚLI MASZ PROBLEM Z ALKOHOLEM, ZAPRASZAMY: każdy czwartek (powszedni) o godz. 1430

PREAMBUŁA AA
Anonimowi Alkoholicy są Wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją,
aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie jest szczera chęć zaprzestania picia.
Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.
Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją,
nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.
Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

WSZELKIE KONTAKTY POPRZEZ SŁUŻBY WSPÓLNOTY ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW W POLSCE:
Wspólnota Anonimowych Alkoholików Biuro Służby Krajowej Region "Warta"
http://aa24.pl/pl
Telefon: 801 033 242 (800 - 2200)
E-Mail: aa@aa.org.pl
http://fundacja.aa.org.pl/fundacja/?biuro.32
Telefon:22 828 04 94
E-Mail: biuro@aa.org.pl
http://www.aa.org.pl/main/view_region_aa.php?region_aa=010
Telefon: 61 853 16 16 (1800 - 2200)
E-Mail: warta@aa.org.pl
Intergrupa "Jedność Konin" Biuletyn "Zdrój" Biuletyn "Warta"
https://www.jednosckonin.pl/
Telefon: 723 100 973 (całą dobę)
E-Mail:  intergrupa@jednosckonin.pl
http://zdroj.aa.org.pl
Telefon:
E-Mail: zdroj@aa.org.pl
Telefon:
E-Mail: warta2@poczta.onet.pl